Vi laver:
Malkeudstyr
Staldindretning
Fodringsanlæg
Køleanlæg
Referencer:    
  • Kidmoselund, 
    26 pladsers karrusel, med mælkemåling og aut. fodertildeling

  • IS Dalgård, 26 pladsers karrusel

  • Erling Østergaard, 2 x 10  Sildeben

  • Flemming Braüner, 2 x 8 Sildeben